Dr. Abhishek Sharma Physiotherapist

Dr. Abhishek Sharma

Physiotherapist

BPT - Physiotherapy, MPT - Physiotherapy Orthopaedics

Monilek Hospital and Research Centre

Jawahar Nagar ( View On Map )
Consultancy Fees :- Rs. 200 /-
Experience : 5 Years

Monilek Hospital and Research Centre

Landmark - Landmark - Near Dotsquares Technologies India Pvt. Ltd., Jawahar Nagar, Jaipur (View on Map) Consultancy Fees - 200

Professional Details

About

Dr.Abhishek Sharma is a Physiotherapist from Jaipur in Rajasthan. Dr.Abhishek Sharma completed BPT - Physiotherapy from MPT - Physiotherapy Orthopaedics from. Dr.Abhishek Sharma expertise in consultant physiotherapy, spine injury, meniscus injury, musculoskeletal injury physiotherapy, lower back pain, balance exercises
 • Services
 • consultant physiotherapy
 • spine injury
 • meniscus injury
 • musculoskeletal injury physiotherapy
 • lower back pain
 • balance exercises
 • Specialization
 • physiotherapist
 • Education Details
 • BPT - Physiotherapy
 • MPT - Physiotherapy Orthopaedics
Experience
Award

FEATURED

Dr.Abhishek Sharma is a Physiotherapist from Jaipur in Rajasthan. Dr.Abhishek Sharma completed BPT - Physiotherapy from MPT - Physiotherapy Orthopaedics from. Dr.Abhishek Sharma expertise in consultant physiotherapy, spine injury, meniscus injury, musculoskeletal injury physiotherapy, lower back pain, balance exercises

 • consultant physiotherapy
 • spine injury
 • meniscus injury
 • musculoskeletal injury physiotherapy
 • lower back pain
 • balance exercises
 • Specialization
 • physiotherapist
 • Education Details
 • BPT - Physiotherapy
 • MPT - Physiotherapy Orthopaedics